Pas-Automater

Forside » Ydelser » Pas-Automater

I sommeren 2008 blev Make IT Easy kontaktet af Scan-Tech Sikkerhedssystemer, som havde konceptudviklet de nye Pas-automater. I følge de nye skærpede krav til håndtering af biometriske pas (som skulle have været implementeret i sommeren 2009 i alle kommuner), var der et akut behov for udvikling af et system, som kunne håndtere alle faser af pas-ekspeditionen og samtidig sikre, at de nye krav til foto, digital signatur, fingeraftryk-scanning m.m. blev overholdt.

Make IT Easy skulle programmere softwaren, som skulle styre kamera, lys, kortlæser, signatur-scanner og ikke mindst hele brugergrænsefladen.
Make IT Easy indgik samarbejde med Scan-Tech Sikkerhedsystemer og blev samtidig investor i projektet.
Høje Taastrup var første kommune, som bestilte en automat og de har ligeledes været med til at kravspecificere hele apparaturet, samt teste og videreudvikle. Stor tak til dem.
Allerede i efteråret 2008 – endnu inden automaterne var færdigudviklet – bestemte Rigspolitiet, at der skulle udvikles en landsdækkende løsning (PAS 2.0), som skulle i EU-udbud pga. projektets størrelse. Dette ville betyde, at Scan-Tech’s løsning skulle erstattes af den løsning, som ville vinde EU-udbuddet.
Løsningen, som kom i udbud ville koste kommunerne (og dermed borgerne) et 3-cifret millionbeløb, mens Scan-Tech’s løsning var gratis for kommunerne.
Efter 1½ års diskussion på højere og højere plan, besluttede Justitsministeren i maj måned, at Rigspolitiets PAS 2.0-løsning ikke skal gennemføres alligevel og at kommunerne kan fortsætte med at benytte Scan-Tech’s automater.

Bestilling af Pas-automat

Scan-Tech Sikkerhedsystemer står for aftaler og implementering af Pas-automaterne. Make IT Easy kan formidle kontakten i forbindelse med bestilling af automater.