Er Jeres virksomhed klar til Persondataforordningen (GDPR)

Persondataforordningen kræver, at personfølsomme data, som ikke længere er relevante for virksomheden, skal slettes eller anonymiseres. Dvs. kunder, medlemmer eller andre kontakter, som man ikke har haft kontakt til i årevis.
Og Persondataforordningen dikterer, at dette helst skal ske automatisk, således at det ikke glemmes, hvis den ansvarlige bliver syg eller stopper på jobbet.

Har man f.eks. en Access- eller SQL-database, kan vi – i samråd med Jer – tilpasse programmet, så gamle data slettes eller anonymiseres løbende.

Mange har svært ved at skulle slette gamle data, da der kan være grunde til, at en gammel sag skal tages op igen. Måske ønsker man også bare, at bevare data for historikken og statistikkens skyld. Men hvis man vælger at anonymisere data i stedet – dvs. sletter navn, CPR-nr, email, adresse m.m. og blot beholder et sagsnummer eller kundenummer – vil man altid kunne finde en sag frem igen og samtidig beholde historikken. Bare uden at kunne se navnet på personerne.

Kontakt os for at få en snak om mulighederne her.