Her følger en liste over referencer fra Make IT Easy

DuPont Nutrition & Biosciences

Make IT Easy har leveret et stort Access-system til DuPont Nutrition & Bioscience.
Top-Toy A/S
Make IT Easy har leveret en række SAP- og Excel-konsulenter til Top-Toy til udvikling, konfigurering og optimering af produktionen
Linak
Make IT Easy udvikler et ressource-styrings system i Access/SQL Server samt Excel
Cobham
Make IT Easy har udviklet en avanceret prisliste-applikation til det tidligere Thrane & Thrane.
Lidl Danmark
Make IT Easy har udviklet et administrativt Access-program
Juridisk Fakultet
Make IT Easy har udviklet et større kursus- og lønadministrativt system i Access/ SQL server.
Coop Danmark Logistik
Udvikling af stort budgetprogram til budgettering af løn, kørsel og øvrige omkostninger for alle Coop Danmarks’s lagre.
Vi har endvidere udviklet et vedligeholdelsesprogram (Access/ Excel) samt ydet support på et Fragtbrev-system udviklet i VB.
hallmark
ChevronTexaco, Thailand
Udvikling af Perfomancedatabase til indsamling og efterfølgende præsentation af boredata efter endt operation på boreplatform. Systemet er udviklet i Access, integreret med Excel.
Den første udenlandske opgave.
Lind og Risør
Løbende konsulentassistance til udvikling af en række administrative databaser (Access/ SQL Server/ Word/ Outlook), samt deltagelse i udvikling af website.
NNIT A/S
Make IT Easy har leveret en større Excel-løsning til NNIT
Leo-Pharma Nordic
Leo-Pharma har fået udviklet en række Word-skabeloner, som kan generere breve på 18 sprog, med et stort antal faste adresser i både A4- og Letter-format

Movia
Make IT Easy har lavet et webbaseret administrations-program til passagertælling m.m. Systemet er udviklet i .NET
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S har fået udviklet Excel-makro’er af vores vores skrappe Excel-folk.
Arla Foods Distribution A/S
Arla Foods har fået udviklet en database til at beregne intern og ekstern fakturering af logistikydelser. Systemet er lavet i Access.

Siemens A/S Healthcare
Make IT Easy har leveret Excel-assistance til Siemens A/S Helthcare.
 
TDC
Udvikling af lønadministrationssystem til ledelsen samt en række rigtig avancerede Excel-makroer.
 
Danisco
Make IT Easy har bla. leveret Excel-makro til Danisco Sugar A/S.

Nygart Privathospital
Make IT Easy står for drift og vedligeholdelse af hospitalets IT-udstyr.
Tryg-Baltica Forsikring
Make IT Easy har udviklet Excel-makroer til Tryg-Baltica Forsikring.
DTZ – Egeskov & Lindquist
DTZ – Egeskov & Lindquist har fået udviklet en større Access-database af Make IT Easy
Banedanmark
Banedanmark
Make IT Easy har leveret en række Access-konsulenter til Banedanmark.
Københavns Kommune: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 
Konsulentassistance til vedligeholdelse og forbedring af interne administrationssystemer i Access og Excel.

Dubex
Make IT Easy har stået for videreudvikling af stort og omfattende CRM-system til håndtering af licenser m.m.
4dlogo
4D Konsulenterne A/S
Udvikling af CRM-system og Kursusadministraionssystem til internt brug (Access/ SQL Server/ Word/ Outlook). Derudover har vi udviklet en del Excel-løsninger i samarbejde med 4D Konsulenterne.
El- og VVS-branchens Uddannelsessekretariat
Make IT Easy har bidraget med en større opgradering af deres Kursus administrationssystem. Systemet er udviklet i Access. Vi har tillige været behjælpelig med konvertering af en Visual Basic-applikation.
Emerson
Make IT Easy har udviklet en række flotte Flash-animationer til Emerson Process Management.
HTH
Make IT Easy leverer Access-konsulentassistance til Danmarks største HTH-butik i Glsotrup.
 
Shell-Raffinaderiet
Make IT Easy har udviklet en Fejlfindings- og vedligeholdelsesdatabase til Shell-Raffinaderiet i Fredericia. Systemet er integreret med MS Projekt og er et vigtigt redskab til at administrere ressourcer ifbm. vedligeholdelse. Læs deres udtalelse her.
Kjerulf & Partnere
Make IT Easy har udviklet en kompetencedatabase for bestyrelsesmedlemmer i Access.
 Inplenum
Inplenum
Make IT Easy har indgået en vedligeholdelsesaftale omkring netwærk og servervedligeholdelse.
Vi har derudover været behjælpelige med udvikling af Outlook-kursusmateriale.
Socialministeriet 
Udvikling af en række client/server applikationer. Bla. en applikation til håndtering af nye lovforslag, en applikation til håndtering af domssamlinger samt en applikation til håndtering af indkomne folketingsspørgsmål (Access/ SQL Server).
Scanglass/Saint-Gobain
Udvikling af en række værktøjer, som skal supplere deres nuværende produktionsværktøj, LiProd. Projektet er et pilotprojekt, som skal implementeres i de øvrige afdelinger i Europa, hvis det bliver en succes. Systemet er lavet i Access op mod en Oracle-server.
Codeco ApS
Codeco ApS
Dokumentation og videreudvikling af Delphi-software til styring af selvbetjeningsmaskiner på (næsten) alle landets biblioteker.
McDonald’s Denmark
Udvikling af Bemandingsprogram i Excel
Educase
Udvikling af en kompetencedatabase til Københavns Kommune i Access med en SQL server som backend.
Derudover har vi udviklet og implementeret sikkerhed og log-funltion på en Access applikation til Dagplejekontoret (ligeledes Københavns Kommune), hvor backend også ligger på en SQL server.
Keops
Vedligeholdelse og forbedringer på internt CRM-system, samt integration med deres nye flotte website.
Volvo Lastvogne & Busser A/S
Udvikling af et faktura-import-system til håndtering af faktura fra de forskellige afdelinger i Norden.
 
LandboMidtØst
Udvikling af mindre webbaseret Byggemanagementsystem i .NET.

Byggecentrum
Make IT Easy har leveret Accesskonsulenter til vedligeholdelse, udvikling og support på deres egetudviklet databasesystem.
Dansk Vagt
Make IT Easy har udviklet et rapporteringssystem til Dansk Vagt, som kan generere rapporter og grafer over hændelser til kunderne.

Læs udtalelse fra Dansk Vagt her.

Post Danmark
Make IT Easy har udviklet mere end 40 Excel-makroer, som alle er med til at optimere de daglige arbejdsrutiner i organisationen.
Scan-Tech Sikkerhedssystemet
Pas-Automater
Make IT Easy har været med til at udvikle det software, som styrer automaten. Indtil videre har 20 kommuner fået installeret de gratis automater. Læs mere på Business.dk
Læs også om Rigspolitiet beslutning om at udskifte med en dyr millionløsning på borgernes regning: Rigspolititet.
Justitsministeren trækkes nu ind i sagen.
Booz Allen Hamilton
Booz Allen Hamilton
Access support på eksisterende applikationer
Københavns Energi
Københavns Energi
Udvikling af stort Client/Server-system til håndtering af vandprøver og -analyser for det tidligere Københavns Vandforsyning.

Læs deres udtalelser her.

metropol_logo_115x34
Professionshøjskolen Metropol
Konsulentasssitance og udvikling i fbm deres kursusadministrationssystem, samt udvikling af supportsystem baseret på Access og Oracle.
Har endvidere udviklet et værktøj til udmåling af optjente ECTS point til dokumentation til Undervisningsministeriet.Læs deres udtalelser her.
logo-159
Studieskolen
Optimering og videreudvikling af eksisterende Kursusadministrationssystem (Access/ SQL Server).
forsvarsministeriets-ejendomsstyrelse
Forsvarets Bygningstjeneste
Udvikling af en række mindre administrative systemer i Access – heriblandt et prækvalifikationssytem.
skaermbillede-2016-10-28-kl-08-01-17
Molytex A/S
Udvikling af produktplanlægningssystem (Access samt et avanceret 3. parts Gantt-komponent).
bt
Berlingske Dagblade
Udvikling af de første 5 versioner af administrationssystemet til BT’s Drømmehold-konkurrence. Systemet bygger på en Access applikation op mod en Oracle Server. Har endvidere udviklet et avanceret jobstyringssystem i Access, samt et Bruttoopmålingssystem til analyse af annoncer i dagbladene.
samvirke-header-logo
Samvirke Rejser
Vedligeholdelse og optimering på CM-system i Access.
SMART Koncept ApS og Kommunikation ApS 
SMART Koncept ApS og Kommunikation ApS
Udvikling af CRM-system til håndtering af telefonabonnenter (Access/ SQL Server/ Word/ Excel/ Outlook).
Rudolph Schmidt
Rudolph Schmidt
Udvikling af Word- og Excel- og Outlook-skabeloner samt VB-scripts.
fmclogo_red-solid-web
FMC A/S 
Udvikling af 6-7 større og mindre Access applikationer til håndtering af bla. analyser og varespecifikationer.
ipos-gul-logo1
Ipos A/S
Konfiguration og optimering af Windows Server 2003, IIS og SQL server.
logo
CompuSystem
Færdigudvikling af et allerede delvist udviklet ERP System. Der benyttes følgende teknologier: C#, ASP.NET, Visual Studio .NET, WebServices, XML.
skaermbillede-2016-10-27-kl-15-02-31
Brdr. A.O. Johansen
Konfiguration af Windows 2003 server.
Zales A/S
Make IT Easy har indgået en vedligeholdelsesaftale omkring en række Access-databaser.

Læs deres udtalelse her.

Skandinavisk Tobakskompagni
Fast databasekonsulent, som står for udvikling af en lang række større og mindre Access/office-applikationer.
Make IT Easy er for tiden tillige igang med at udvikle 2 web-applikationer; et mindre Brandboard-system i ASP samt et større projekt i ASP.NET 2.0. Mere om dette senere…
CIAO Ferieboliger
Vedligeholdelse og forbedringer på internt CRM-system, samt integration med deres nye flotte website.
Villa Blide, Ballerup Kommunes kursuscenter
Udvikling af Kursusadministrationssystem i Access
gallup
Gallup A/S
Udvikling af webshop med tilhørende administrationsprogram i Access til Gallups panelbrugere.
pwclogo
PriceWaterhouseCoopers 
Udvikling af en række avancerede lønstatistikrapporter i Access, samt diverse Excel-opgaver til internt brug.
radiometer
Radiometer Copenhagen
Udvikling af distributionsdatabase, som benyttes i flere lande verden rundt (Access).
xcse
Kbh Fondsbørs 
Konsulentassistance i fbm en række af deres interne Access-databaser.
dtu
DTU (Polyteknisk Forenings regnskabsafdeling)
Udvikling af en række Access-applikationer. Bla. et indkvarteringsprogram til udvekslingsstudenter.
glunz
Glunz & Jensen A/S
En række Access-systemer er udviklet for 4D Konsulenterne A/S. Det drejer sig om et Arbejdsnotatsystem, et Typeplejesystem samt et Helpdesk-system.
hansjust
Hans Just A/S
Udvikling af en række mindre kundeadministrationssystemer i Access.
skako
Skako A/S
Make IT Easy har leveret Access-konsulentassistance til Skako A/S