Priser for konsulentassistance og systemudvikling.

Make IT Easy tilbyder nogle af landets billigste timepriser, når man tager i betragtning, at alle vore konsulenter har 10-30 års erfaring og derfor arbejder hurtigt og effektivt.

For konsulentassistance faktureres således som udgangspunkt kr. 1.050,- pr time. Der er dog en del kompetencer som enten er lidt dyrere eller billigere, ligesom der også kan være mindre forskelle på de enkelte konsulenter. Kontakt os for at høre nærmere.

For konsulentassistance såvel som systemudvikling kan der ydes en mængderabat, såfremt der indgås en serviceaftale før påbegyndelsen af opgaven.

Priserne for vores konsulentydelser, ved indgåelse af serviceaftale, følger som standard nedenstående skema:

Type Vejl. pris pr. time fra
Konsulenter i op til 10 dage Kr. 1.050,-
Mellem 11 og 20 dage Kr. 900,-
Mellem 21 og 30 dage Kr. 800,-
Mellem 31 og 60 dage Kr. 700,-
Flere end 60 dage Kontakt os
Web- og mobiludvikling (afhængigt af opgavens størrelse og type) Kr. 600-900,-
Transport Kr. 500,-
Specialtid 2/nattakst 17.00-08.00 Kr. 1950,-
Hastetakst ** Kr. 1950,-

* Hastetakst er, når der akut er behov for assistance og vores konsulent er nødsaget til at skubbe andre opgaver.
** Hastetakst er, når vi er nødt til at udskyde andre opgaver for at løse jeres opgave.

En arbejdsdag beregnes typisk til 7,5-8 timer. Priserne beregnes pr. påbegyndt halve time. Ved første opgave for en kunde, samt ved konsulentassistance hos kunden, faktureres for minimum 2 timer + evt. transport pr gang. Alle priser er ekskl. moms.

Fastpris tilbud

Såfremt I har en mere eller mindre veldefineret opgave, kan vi give et tilbud på opgaven. Det gælder typisk udvikling af websites, mobil apps, diverse database-systemer eller mindre opgaver som udvikling af Word- eller Excel-skabeloner. Mindre opgaver kan blot specificeres i en mail, mens større opgaver kræver en detaljeret kravspecifikation. En sådan specifikation kan vi ligeledes udarbejde efter aftale. Når vi skal estimere en opgave, sender vi den gerne i udbud blandt vores ledige konsulenter. Derved kan vi sikre vores kunder, at vi giver dem den bedste pris på opgaven.

Langtidskontrakter og Onsite-konsulenter

For længerevarende kontrakter på eksempelvis SAP-konsulenter onsite hos kunden, gives individuel pris – afhængigt af den specifikke kompetence og konsulentens anciennitet.

Vi vil være billigst!

Kan I fremvise et tilbud, som er billigere end vores, så er vi næsten altid villige til at matche prisen – og endda gå 5-10 % under. Så tøv ikke med at kontakte os igen, hvis I vil spare yderligere og samtidig sikre Jer, at I får kvalificeret folk på opgaven.

Serviceaftale/Klippekort

Ved indgåelse af serviceaftale opnår I en timerabat jf. ovenstående skema. Ved serviceaftaler faktureres månedsvis forud. Dvs, at hvis der aftales en serviceaftale, som strækker sig over 3 måneder, vil Make IT Easy fakturere 50 % ved accept af aftalen og derefter 25 % de efterfølgende 2 måneder. Såfremt der én måned forbruges mere end 25 %, vil månedens faktura justeres i henhold hertil.

Workshop/ undervisning

Få en konsulent ud i virksomheden for at afholde en workshop, hvor undervisningen tager udgangspunkt i Jeres konkrete problemer. Ring og få en konkret pris på en Workshop, som passer til jeres behov.